Čakáme šteniatka

Spojenie

Matka: Mlt.Ch.,JCh. Esprit Vip Life Bohemia Platina

&

Otec: Inter.Ch.,Mlt.Ch.,Mlt.JCh. Karamboll Bohemia Platina

Esprit

Matka: Mlt.Ch. Esprit Vip Life Bohemia latina

otec:ICh,Ch.JCh. Karamboll Bohemia Platina

otec:ICh,Ch.JCh. Karamboll Bohemia Platina